„Fantazie je důležitější než informace.“ A.E.

Víte, kdo jsem?

 

Anotace: Za nápad na tuto básničku vděčím své sestře :)

 

 

 

 

Někdy malá,
jindy velká.
Někdy tlustá,
jindy tenká.
Mnohdy plná radosti,
občas skrývám bolesti.
Dokážu vás rozesmát,
umím také rozplakat.

Pomocnice moudrých,
přítelkyně zvídavých.
Strůjkyně vašich snů,
zábava deštivých dnů.
Věrná vaše společnice,
nechci ale na police.

Kam chcete tam vás zavedu,
pokud máte na to náladu.
Už víte kdopak jsem?
Že lehko zvedám vás nad zem?
Za to neděkujte mi,
vím, že nejste rádi sami.
Když do světa fantazie chcete jít,
nezapomeňte ... mě otevřít.

Vaše ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsáno: 2. 4. 2009

Copyright © 2011 Anne Leyyd

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode